EFPP Suomen kansallinen verkosto
EFPP Finlands nationella nätverk

Psykoterapiatutkimus ja julkaisut

EFPP Suomen kansallisen verkoston jäsenyhdistysten julkaisemia kirjoja (v. 2009-)

Alanen, Yrjö, O. 2010. Entinen aika. Muistelmateos lapsuudesta ja nuoruudesta. Helsinki: Therapeia-säätiö.

Aaltonen, Jukka. 2009. Leijan varjo. Esseitä psykoterapian ulottuvuuksista. Helsinki: Therapeia-säätiö.

Ikonen, Pentti 2014: Mayan huntu ja muita kirjoituksia. Helsingin Psykoterapiayhdistys.Otavan kirjapaino Oy, Keuruu.

Hautala, Anneli. 2016. Viiltävä nuoruus. Helsinki: Books on Demand.

Häkkinen, Maria.(toim.) 2014. Sanojen tuolla puolen. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 15. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Häkkinen, Maria.(toim.) 2015. Ruumis, mieli ja minuus. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 16. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Häkkinen, Maria.(toim.) 2016. Käsittämisen äärellä. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 17. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Klemelä, Esko ym. (toim.) 2011. Terapeutin huoneessa. Kirjoituksia psykoanalyyttisestä menetelmästä. Helsinki: Therapeia-säätiö.

Lahtinen, Aino-Maija, 2016. Mieli ja romaani Paul Auster mielen kuvaajana. Helsingin Psykoterapiayhdistys. Painopaikka Keuruu.

Lauveng, Arnhild. 2012. Huomenna olin aina leijona. Helsinki: Therapeia-säätiö.

Leijala-Marttila, Mervi & Huttula, Kirsi. (toim.) 2011. Taidepsykoterapia - psykoanalyyttinen näkökulma. Helsinki: Duodecim ja Suomen Taideterapiayhdistys ry.

Lindroos, Heidi & Segercrantz, Ulrika. 2009. (toim.) Yksilöksi ryhmässä. Helsinki: Gaudeamus. Palmenia sarja.

Majava, Heikki. Psykoterapia ihmismielen löytöretkenä. Psykiatrian kirjoituksia vuosien varrelta. Helsinki: Therapeia-säätiö.

Malmberg, Mirja. 2011. Madonnakonstellaatio. Väitöskirja. Helsinki: Therapeia-säätiö.

Manninen, Vesa. 2012. Halun ja moraalin maisemia - psykoanalyyttista suunnistusta.   Helsinki: Helsingin psykoterapiayhdistys ry

Niemi, Timo. (toim.) 2009. Toipumiskyvystä. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 11. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Niemi, Timo. (toim.) 2010. Aikuistuminen, väkivalta ja fantasia. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 12. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Niemi, Timo.(toim.) 2011. Seksuaalisuuden kohtaloita. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 13. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Niemi, Timo.(toim.) 2013. Haavoittava nuoruus. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 14. Helsinki: Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Saarinen, Pirjo, Tuohimaa, Anne, Heikkinen, Anneli. (toim.). 2011. Kätketyn jäljillä. Kirjoituksia mielestä ja psykoterapiasta. Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen 30-vuotisjuhlakirja. Kuopio: Kopijyvä Oy.

Tagore, Rabindranath. 2010. Kuukeinu. Therapeia-säätiö.


EFPP Muut julkaisut (v 2017-)

Alessandra Lemma, Anthony D. Roth and Stephen Pilling.
The competences required to deliver effective Psychoanalytic/ Psychodynamic Therapy.
Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology UCL

» Link to the Paper


Lehdet:

Psykoterapia. Therapeia-säätiö ja Therapeia-yhdistys.

Psykoanalyyttinen psykoterapia. Helsingin psykoterapiayhdistys ry

Taideterapia. Suomen Taideterapiayhdistys ry. 


Uutiskirjeet:

Newsletter Group Finland 2012 uutiskirje englanniksi ryhmäpsykoterapian taustoista ja koulutuksesta Suomessa.

» Newsletter group Finland 2012The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector - Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation julkaisema verkkolehti

» EFPP e-journal

Helsingin Psykoterapiatutkimus

» Helsingin Psykoterapiatutkimus
Kuva www.norden.org
copyright: efpp-finland.org      www.efpp-finland.org       www.efpp.org