EFPP Suomen kansallinen verkosto
EFPP Finlands nationella nätverk

Kannanotot

Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntoutuksen uudistamiskomitealle 13.3.2017
       Kansaneläkelaitoksen korvaama kuntoutuspsykoterapia tulee säilyttää ja
       sitä tulee kehittää
» Kannanotto


Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n hallituksen lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
       Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja psykoterapian järjestäminen
» Lausunto


Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n lausunto 2.1.2015:
Lausunto luonnoksesta verohallinnon päivitetyksi ohjeeksi terveyden- ja
       sairaanhoidon arvonlisäverotus
       Diaarinumero A196/200/2014
» Lausunto


Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion lausunto 16.6.2014 opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
       laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
       (säännökset erikoistumiskoulutuksista)
» Lausunto


EFPP Suomen kansallinen verkoston ry:n tukikannanotto Psykoterapeuttikoulutuskonsortion lausunnolle 30.7.2014
» Tukikannanotto


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n lausunto 6.11.2013:
Terveyden- ja sairaanhoidin arvolisäverotus
       Verohallinnon ohje dnro A160/200/213, luonnos 11.10.2013
» Lausunto 6.11.2013


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto 21.10.2013:
Psykoterapeutin koulutustason huomioonottaminen Kelan
       kuntoutuspsykoterapian enimmäiskorvauksissa
» Kannanotto 21.10.2013 psykoterapeutin koulutustason huomioonottaminen


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto 21.10.2013:
Psykoanalyyttinen paripsykoterapia omaksi psykoterapiamuodoksi
»Kannanotto paripsykoterapia 21.10.2013


EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n kirjelmä 19.6.2013: Kelan kuntoutuspsykoterapian korvaustason nostamisen mahdollistavien varojen budjetoiminen vuoden 2014 valtiontalouden budjettiin.
» EFPP kirjelmä


EFPP Suomen kansallinen verkosto / EFPP Finlands nationella nätverk lähetti syksyllä 2008 eduskunnalle, valtioneuvostolle, Kansaneläkelaitoksen terveys- ja toimeentuloturvaosastolle, sosiaali- ja terveysministeriöön, Kuntaliittoon, sairaanhoitopiireihin sekä tiedotusvälineille kannanoton psykoterapioiden järjestämiseksi.
» EFPP kannanotto 30.9.2008


EFPP:n Suomen verkosto otti toukokuussa 2009 kantaa suunnitelmaan psykoterapiakoulutusten siirtymiseen korkeakouluihin tai niiden kanssa tehtäväksi yhteistyöksi. –Hallituksen ja jäsenjärjestöjen edustajat olivat syksyllä 2009 Tampereella valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion järjestämässä kuulemistilaisuudessa. Konsortio antoi 2.12.2009 raporttinsa psykoterapeuttikoulutuksen uudistamisesta.
» EFPP Lausunto STM 2010


EFPP Suomen kansallinen verkosto / EFPP Finlands nationella nätverk tukee Mielenterveyden keskusliiton, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykiatriyhdistyksen valtioneuvostolle ja vastaavalle ministerille (Paula Risikko) 11. marraskuuta 2011 osoittamaa aloitetta, jossa pyydetään kuntoutuspsykoterapioiden korvaustason nostamisesta keskimäärin 25 % kaikissa Kelan tukemissa psykoterapiakuntoutuksen muodoissa 2012 aikana.
» EFPP kannanotto kuntoutuspsykoterapian korvausten nostaminen

HUS on linjannut meneillään olevassa psykoterapiapalvelujen kilpailutuksessa osan Valviran hyväksymistä psykoterapeuteista kilpailutuksen ulkopuolelle peruskoulutuksen perusteella. Tämä koskee mm. psykoterapeutteja, joiden pohjakoulutus on toimintaterapeutti tai sosiaalityöntekijä.
EFPP Suomen verkoston hallitus pyytää perusteluja linjaukselle ja asian korjaamista siten, että psykoterapeutit, joilla on toimintaterapeutin tai sosiaalityöntekijän ammatillinen pohjakoulutus hyväksyttäisiin kilpailutukseen. Toimintaterapeutin ja sosiaalityöntekijän koulutus on Valviran hyväksymä pohjakoulutus psykoterapeuteille.
» EFPP kannanotto HUS 10.2012


Kuva www.norden.org
copyright: efpp-finland.org      www.efpp-finland.org       www.efpp.org